Lāčplēša diena, par Latviju, par brīvu un neatkarīgu valsti

Lāčplēša Diena – Latvijas valsts armijas uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku.
​ Ne visi zina vēsturiskos notikumus, kuru rezultātā tika pasludināta Lāčplēša diena.
Atskats vēsturē….

Cīņu ar Bermonta armiju, ko organizēja krievu, respektīvi, cara, armijas pulkvedis Pāvels Bermonts (dzimis 1884. g.). Viņš 1919. gada 12. jūnijā ieradās Jelgavā pie vācu ģenerāļa Golca, kuŗa armijai, pamatojoties uz Strazdu muižas līgumu, bija jāatstāj Latvija.

Taču Golcs nepildīja līguma noteikumus un jau 26. septembrī noslēdza slepenu līgumu ar Bermontu. Mērķis bija iekarot Latviju. Bermonta armijā bija 50 000 vīri, 40 000 vāciešu, bet pārējie krievi. Sestajā oktobrī tika dota pavēle

Lasi tālāk

Mārtiņi, latviešu gadskārtā ir zīmīga ar rudens darbu nobeigšanu

Mārtiņi … ziemas priekšvēstnesis.

Šī diena, Mārtiņi, latviešu gadskārtā ir zīmīga ar pēdējo rudens darbu nobeigšanu un sagatavošanos ziemai.

Mārtiņos, beidzoties klusajam veļu laikam, ar dullām izdarībām un ziemas masku gājieniem sākas jautrais budēļu jeb ķekatu laiks.

Laikā, kad saules enerģija ir mazinājusies, mūsu senči caur Mārtiņdienas tradīcijām vairojuši ne tikai savu pozitīvo enerģiju, bet arī spēku, svētību un auglību nākamajam gadam.

Lasi tālāk