Mārtiņi, latviešiem ir zīmīga ar rudens darbu nobeigšanu

Mārtiņi … ziemas priekšvēstnesis.

Šī diena, Mārtiņi, latviešu gadskārtā ir zīmīga ar pēdējo rudens darbu nobeigšanu un sagatavošanos ziemai.

Mārtiņos, beidzoties klusajam veļu laikam, ar dullām izdarībām un ziemas masku gājieniem sākas jautrais budēļu jeb ķekatu laiks.

Laikā, kad saules enerģija ir mazinājusies, mūsu senči caur Mārtiņdienas tradīcijām vairojuši ne tikai savu pozitīvo enerģiju, bet arī spēku, svētību un auglību nākamajam gadam.

Lasi tālāk