Noteikumi, kondicionieris un saules paneļi, viss jāsaskaņo

Noteikumi, liepājniekiem.

Atbilstoši pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 123.1. punktam gaisa kondicionēšanas iekārtas, ventilācijas iekārtas un citas tehnoloģiskas konstrukcijas.

Lai skatītu svarīgu reklāmu, piemeklētu tieši TEV, izslēdz reklāmu bloķētāju! Raksta turpinājums zemāk:  

Noteikumi, tagad uzmanību!

Atļauts izvietot pie ēkas fasādes un uz ēkas jumta tā, lai tās nav pārredzamas no publiskās ārtelpas. Tas attiecas ne tikai uz ēkas fasādi, kas vērsta pret ielu, bet tostarp arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kas brīvi pieejami sabiedrībai.

Nākamais solis ir saskaņot ieceri ar nama apsaimniekotāju un kaimiņiem. Ja ēkai ir vairāk nekā viens īpašnieks, nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu (50% īpašnieku plus viena balss), ja vien lietošanas kārtība neparedz citādi.

Vai 100%, ja būve ir kopīpašumā, tostarp vēlams saņemt saskaņojumus no tuvāk esošo dzīvokļu īpašniekiem virs, zem un blakus izvietotajai iekārtai, kurus vistiešāk varētu skart iekārtu izvietojums, piemēram, ar skaņu, vibrāciju, apēnojumu vai kondensāta pilēšanu.

Noteikumi, daudzdzīvokļu māja.

Ja tomēr nav iespējams iekārtu uzstādīt nepārredzamu no publiskās telpas un to iecerēts izvietot uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās fasādes, tas pieļaujams tikai saskaņā ar ēkas apsaimniekotāja pasūtītu/izstrādātu vienotu risinājumu visai ēkai.

Tam jābūt apstiprinātam ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un saskaņots Liepājas būvvaldē.

Vienotajā risinājumā nosaka kondicionēšanas iekārtu vienotu izkārtojumu pie ēkas fasādes un konkrētu arhitektonisku risinājumu iekārtu nosedzošajam ietvaram. Atbilstoši vienotajam risinājumam dzīvokļa īpašniekam pirms iekārtas uzstādīšanas būvvaldē jāsaskaņo iesnieguma veidlapa ar skici par iekārtas izvietojumu.

Noteikumi
Šādi, laikam nevarēs!

Gadījumos, ja rodas grūtības patstāvīgi izvērtēt, vai iecerētais izvietojums atbilst TIAN, ir iespējams konsultēties Liepājas pilsētas būvvaldē, lūdzot izskatīt iekārtas izvietojuma skici. Papildu jautājumiem un konsultācijām var sazināties ar būvvaldi, rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv vai zvanot: 63404725.

Noteikumi, ja nu sadomāsies savu kondicionieri papildināt ar saules paneļiem.

Iekārtu izvietošana zemesgabalos.

TIAN 124. punkts nosaka, ka zemesgabalā atļauts izvietot iekārtas ar jaudu līdz 20 kW, kuras ražo enerģiju pašpatēriņam un kuru izvietojums vai darbība nerada traucējumus kaimiņiem.

Brīvi stāvoši izvietotu iekārtu augstums nedrīkst pārsniegt to attālumu līdz kaimiņu zemesgabaliem. Ja saules paneļu uzstādīšanai nepieciešama ārēja inženiertīkla izbūve, jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija.

Noteikumi, iekārtu izvietošana uz jumtiem.

Attiecībā uz saules bateriju jeb paneļu izvietošanu uz jumtiem, TIAN 124. punkta 6. apakšpunkts nosaka aprobežojumus to izvietošanai aizsargājamās apbūves teritorijās.

Aizsargājamās apbūves teritorijās Vecliepājā, Jaunliepājā un Karostā jāievēro Liepājas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas paredz iekārtu izvietošanu tā, lai nebūtu pārredzamas no publiskās ārtelpas.

Noteikumi

Tas nozīmē, ka nav pieļaujama saules paneļu izvietošana uz ēkas sienas, fasādes, brandmūra u. tml. Ja nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, pastiprināt nesošās konstrukcijas, izbūvēt jaunus inženiertīklus, tad piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem:

Pirms iekārtu izvietošanas ēkas īpašniekam jāveic ēkas tehniskā apsekošana, lai noskaidrotu jumta konstrukciju nestspēju, vai tās paredzētas papildu slodzei. Ja nepieciešama nesošo konstrukciju pastiprināšana, darbi veicami, pamatojoties uz izstrādātu būvprojektu;

Saprast, vai iekšējā inženiertīkla ierīkošana nepazemina ēkas konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību. Proti, urbuma diametrs ēkas nesošajās konstrukcijās vai elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m un urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi.

Ja ierīkojot iekšējo inženiertīklu tiek pazemināta ēkas konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, iesniedzams paziņojums par būvniecību, kam pievienots konstruktīvā mezgla risinājums, ko izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.

Iekārtu izvietojuma skices saskaņojums.

Gadījumos, ja rodas grūtības patstāvīgi izvērtēt, vai iecerētais izvietojums atbilst TIAN, ir iespējams konsultēties būvvaldē, iesniedzot iesniegumu, lūdzot izskatīt iekārtas izvietojuma skici:

aizpildīt elektronisku iesnieguma formu pieteikumi.liepaja.lv sistēmā (autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
aizpildot veidlapu (word fails) un kā elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu buvvalde@liepaja.lv vai iesniedzot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401.

Būvvaldes saskaņojums būvdarbu veikšanai.

Ja nepieciešams veikt būvdarbus (ēkas vai jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana vai inženiertīkla pievada izbūvei) saules paneļu izvietošanai nepieciešama būvvaldes atļauja. Tādā gadījumā būvvaldē nepieciešams iesniegt iesniegumu brīvā formā, kuram klāt jāpievieno:

 • izvietojuma plāns (jumta plāns vai zemesgabala plāns uz topogrāfiskā uzmērījuma pamatnes);
 • izvietojuma vizualizācija;
 • informācija par iekārtu parametriem (elementu skaits, izmēri, svars, jauda);
 • transformatora, pievada u. c. ar saules bateriju izvietošanu saistīto jauno iekārtu izvietojuma shēmas (ēkā, kam tiks pievadīta enerģija);
 • izvietojuma konstruktīvie risinājumi (balstījums zemē vai stiprinājums pie jumta konstrukcijas), kuru drošumu apliecinājis sertificēts būvinženieris.

Pirms iesniegšanas izskatīšanai būvvaldē, saules paneļu izvietošanas iecere un tehniskie risinājumi jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku (kopīpašuma gadījumā – ar visiem kopīpašniekiem (ja vien lietošanas kārtība neparedz citu variantu) vai ar dzīvokļu īpašnieku kopības un apsaimniekotāja atbalstu, saņemot vairākuma atbalstu (50 procenti īpašnieku plus viena balss).

Ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, atrodas tā aizsargjoslā vai pieminekļa teritorijā, ir jāvēršas arī Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē pēc saskaņojuma. Tāpat, ja saules paneļu izvietošana skar citu fizisku vai juridisku personu intereses, piemēram, atrodoties komunikāciju aizsargjoslās, tuvu kaimiņu zemesgabalam u. tml., būvvalde var norādīt uz nepieciešamību saņemt papildu saskaņojumus.

Informāciju par saules bateriju izvietošanas ieceri jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītu iesniegumu, jānosūta uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Noteikumi, saules paneļu izvietošanā Liepājas pilsētā.

 • Iekārtas izvietot tā, lai iespējami samazinātu to negatīvo ietekmi uz pilsētas siluetu, jumtu ainavu un pilsētvides vērtībām;
 • Ņemt vērā ēkas arhitektūras stilu un īpatnības, nepasliktinot ēkas kopējo arhitektonisko veidolu;
 • Saules paneli pielāgot jumta ģeometrijai un seguma krāsas tonim;

Aizsargājamās apbūves teritorijās saules paneļi izvietojami tā, lai nebūtu pārredzami no publiskās ārtelpas. Citur pilsētā iespēju robežās samazināt saules paneļu redzamību no publiskās ārtelpas.

Noteikumi, saules paneļu pieslēguma saskaņošana ar Sadales tīklu.

Pieslēdzot saules paneļus sadales sistēmai un nododot elektrību tīklā, klients savā ziņā kļūst par daļu no sadales sistēmas.
Energoapgādi regulē fizikas likumi, tāpēc iekārtas iestatījumiem jāatbilst saskaņotajai dokumentācijai, lai pieslēgums būtu drošs gan pašam, gan kaimiņiem.

Pretējā gadījumā var pasliktināties elektroapgādes kvalitāte (pārspriegums), izraisot elektroierīču bojājumus arī kaimiņu īpašumos, vai pat izcelties ugunsgrēks.

Lai pieslēgtu mikroģeneratoru, klientam jāaizpilda apliecinājums klientu portālā e-st.lv, tam pievienojot klienta izvēlēta sertificēta speciālista parakstītu invertora iestatījumu protokolu.

Ar vienu vārdu var izteikt situāciju Liepājā un tas vārds ir NOTEIKUMI!

Labu Dienu!

 

Paldies, ka izlasījāt šo ziņu, neaizmirsti abonēt (ja kas bez maksas) jaunākos rakstus!

ABONĒŠANA!

 

Viedoklis par “Noteikumi, kondicionieris un saules paneļi, viss jāsaskaņo

 • .
  .

  Drīz būs noteikumi kāda krāsā jābūt autiņam, cik zinu precedenti ir jau bijuši, laikam Uzbekistānā. Tur tikai baltas

  Atbildēt

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *