Ko vērti partiju solījumi Tautai, pārskatāmā nākotnē.

creo_22g
Vai,politiķi, savu pirmsvēlēšanu solījumu paketē vispār ieskatās. Vai liktais uz paīra ir tik nenozīmīgs, vai no tribīnēm bļautais ir tukši vārdi, ka tagad, kad visi solījumi vēlētājiem izrādās tukšu salmu kulšanas kampaņa nepietiek drosmes atvainoties Tautai.

Man patīk Lato Lapsas teiktais :

„Vēl līdz pagājušajai nedēļai man bija aizķērusies naiva pārliecība, ka tad, ja valsts – tā, kas grūtā brīdī joprojām mēģina izlikties par «mūsu valsti» vai pat «manu valsti», bet jau sen 90 procentiem Latvijas iedzīvotāju ir tikai «šī valsts», – man kaut ko sola vai apgalvo, tā vismaz centīsies izlikties, lai sacītais, solītais un apgalvotais jau pārskatāmā nākotnē neizrādītos nevis druscīt nepatiesība, bet vienkārši primitīvi un cūciski meli.

Aizvadītajā nedēļā lielā vienprātībā pieņemtais papīrelis, kas paradoksālā kārtā tiek saukts par ekonomikas stabilizācijas plānu, kaut patiesībā būtu pelnījis tikt dēvēts par atlikušās tautsaimniecības galīgas sagraušanas plānu, šai pārliecībai ir pielicis punktu”.

Negribu teikt, ka tauta, es un Tu būtu tie trulie pilsonīši, kas nesaprot, kas Latvijā notiek. Ir mūsos tas inertums, kas liek ticēt labajam un nedarīt neko, jā, gandrīz neko.

Viņi (deputāti)… tik skaisti klāsta partiju programmas, sit dūri pie krūtīm, pat izspiež asariņu,  nu kā tu tādam sirsnīgam “Tautas aizstāvim” neticēsi.

Izrādās ticēt nevar un noteikti nevajag pat domās pieļaut, ka viņi var mainīties…

Veselu gadu Latvijā saimnieko pašreizējā Ivara Godmaņa vadītā valdība ar visiem saviem izcilajiem speciālistiem, ekspertiem un tautas interešu aizstāvjiem –

Rozēm, Slakteriem, Šleseriem, Demakovām, Veldrēm, Kastēniem un Segliņiem.

Pirms gada,  kā jau tas pieņemts Latvijā nācās pingvīniem dot šādas tādas apņemšanās:

Tika pieņemta valdības deklarācija … visu šo kungu un dāmu oficiāls, iegrāmatots solījums iet noteiktā virzienā un noteiktas, valstij un tās iedzīvotājiem svarīgas lietas darīt tā un ne citādāk.

Te būs tikai  izteiksmīgāko solījumu, kurus pirms nepilna gada deva  tie paši ļaudis, kas tagad bez garām pārdomām iesaldē  algas, iegāž tukšās bankās simtus miljonu valsts naudas, bez mazākās sajēgas par rezultātu žonglē ar nodokļu likmēm, uzskata tautu par pēdējiem stulbeņiem, un domā, ka tā ir tā lielā politika, kas atļauj saviem vēlētājiem melot un melot, melot……..

Tātad solījumi, kas uz pieņemto taupīšanas lēmumu fona, izklausās ironiski.

*Nodrošināsim pilnīgas informācijas sniegšanu par sagatavošanā esošajiem lēmumu projektiem un vispusīgu plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu ietekmes izvērtējumu, kā arī noteikto dokumentu aprites un lēmumu pieņemšanas procedūru ievērošanu.

*Nodrošināsim pilsoniskās sabiedrības iesaisti iespējami agrā plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādes stadijā, sniedzot informāciju par projektu izstrādes iecerēm un līdzdalības iespējām.

*Īstenosim skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidosim precīzu nodokļu normatīvo bāzi, nepieļaujot dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas.
*Nostiprināsim tiesu varas neatkarību, pilnveidojot tiesu pašpārvaldes lomu amata vietu skaita noteikšanā un uz objektīviem kritērijiem balstītā tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanā, lai nodrošinātu taisnīgu lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos.
*Turpināsim sadarbību ar sociālajiem partneriem, pilnveidojot trīspusējā dialoga formu, partneru kompetences sadalījumu un panākto vienošanos izpildes kārtību.
*Noteiksim sadarbības principus īpašos sociālās un ekonomiskās situācijas saasināšanās apstākļos.

*Izveidosim komisiju no nozaru asociāciju, ārvalstu investoru padomes, darba devēju konfederācijas, arodbiedrību pārstāvjiem, kā arī nozīmīgākajiem ekonomikas ekspertiem, kuras uzdevums būs saskaņot, izvērtēt un sniegt priekšlikumus par valdības īstenoto programmu makroekonomikas stabilizēšanai, konkurētspējas nodrošināšanai, uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un eksporta veicināšanai.

*Valdības politikas prioritāte ir samazināt atšķirību starp nabadzīgākajām un bagātākajām iedzīvotāju grupām, vienlaikus neierobežojot uzņēmējdarbības attīstību.

*Izstrādāsim valsts tautsaimniecības attīstības pamatnostādnes, lai sasniegtu augsti attīstītas valsts līmeni, un regulāri novērtēsim sasniegto rezultātu.

*Izstrādāsim finanšu pakalpojumu eksporta veicināšanas programmu, attīstīsim Rīgu kā reģionālu finanšu centru, veidosim Latvijā maksimāli labvēlīgu vidi starptautiskā kapitāla pārvaldīšanai un ārvalstu klientu apkalpošanai.

*Turpināsim realizēt vidēja termiņa (3 gadi) valsts budžeta plānošanu, nodrošinot finansējuma sasaisti ar ministriju un plānošanas reģionu stratēģiskajiem plāniem un budžeta izlietojuma plānojumu teritoriālā griezumā, tādējādi panākot valsts finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu policentriskai attīstībai atbilstoši valdības definētajām prioritātēm.

*Orientēsim valsts budžetu uz attīstības veicināšanu patēriņa apmierināšanas vietā.

*Turpināsim vienotas darba samaksas sistēmas ieviešanu visā publiskajā sektorā, nodrošinot konkurētspējīgu darbinieku atalgojumu un sociālās garantijas.

*Izstrādāsim valsts ilgtermiņa attīstības stratēģiju, nodrošinot Latvijas izaugsmes modeļa īstenošanu.

*Izstrādāsim instrumentu – nodokļu modelēšanu, ar kura palīdzību iespējams novērtēt nodokļu politikas izmaiņu ietekmi uz dažādām nodokļu maksātāju kategorijām, atkarībā no viņu ienākumiem.

*Lai atgūtu un iemantotu sabiedrības uzticību, turpināsim pakāpenisku, bet konsekventu un ar resursiem pastiprinātu tiesību aizsardzības dienestu reformu ar mērķi nodrošināt to sniegto pakalpojumu atbilstību sabiedrības drošības vajadzībām, novēršot funkciju dublēšanos un vienlaikus apstādinot kvalitatīvākā darbaspēka aizplūšanu no tiesību aizsardzības un ugunsdzēsības un glābšanas iestādēm, kompleksi risinot atalgojuma, sociālo garantiju, tālākizglītības un materiāli tehniskās apgādes jautājumus.

*Samazināsim vidējā līmeņa vadītāju skaitu, palielinot tiešo policijas funkcijas veicošo policijas darbinieku skaitu.

*Turpināsim veidot sabiedrības izpratni par kultūru un jaunradi kā zināšanu ekonomikas pilnvērtīgu sastāvdaļu, papildinot tradicionālo uzskatu par kultūru kā patērējošu nozari.

*Attīstīsim uz rezultātu vērstu valsts pārvaldi, pilnveidojot sasniedzamo rezultātu plānošanas un novērtēšanas sistēmu un nodrošinot iestāžu finansēšanu un darbības novērtēšanu atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem.

*Nodrošināsim attīstības plānošanas dokumentu savstarpēju saskaņotību un atbilstību Nacionālajam attīstības plānam, kā arī sasaisti ar plānotā īstenošanai pieejamajiem resursiem, lai veicinātu politikas pārmantojamību, stabilitāti, prognozējamību un valsts ilgtspējīgu attīstību. Sekmēsim vides jautājumu integrāciju sektoru politikās.

*Uzlabosim tiesību jaunrades procesa plānošanu un normatīvo aktu izstrādes koordināciju starp valsts pārvaldes institūcijām, lai nodrošinātu tiesību aktu projektu savstarpēju saskaņotību un atbilstību valsts tiesību sistēmai.

Tautas partijas programma:

«Līdzšinējās mūsu finansu ministru ierosinātās nodokļu samazināšanas ir izturējušas gan skeptiķu, gan laika pārbaudi un attaisnojušās. Mēs esam par šīs politikas turpināšanu. Vairāk naudas nodokļu maksātājiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Uzņēmumu ienākumu nodoklis tiks samazināts līdz 10% robežai 2004. gadā. Vairāk naudas atstāt cilvēku pašu rīcībā. Tas ir mūsu nodokļu politikas princips.»

Latvijas Pirmās partijas/«Latvijas ceļa»programma:

«Mēs iestājamies par ilgtspējīgu, reģionāli līdzsvarotu saimniekošanu un ekonomiski patstāvīgām pašvaldībām. Mēs atbalstām liberālu ekonomisko politiku, nodokļu sloga un valsts birokrātisko šķēršļu samazināšanu.»

«Tēvzemei un Brīvībai» /LNNK programma:

«Saimniecības attīstības mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana. Latvijas ekonomiskajā attīstībā ir jāpanāk kvalitatīvs lūzums, izskaužot pārejas perioda pelēkās ekonomikas paliekas, nostiprinot uzņēmējdarbības tiesisko vidi un spēju konkurēt, pilnvērtīgāk izmantojot nodokļu politiku ekonomiskās aktivitātes veicināšanai…»

Visus šos solījumus, turklāt lielākoties pirms nepilna gada, ir devuši nevis kaut kādi politiskie nabagi, kas jau sensenā pagātnē izspiesti no lēmumu pieņemšanas, bet tie paši kungi un dāmas, kas aizvadītajā nedēļā pieņēma jaunos vēsturiskos lēmumus.

Kas no tā izriet?

Manuprāt, ļoti vienkārša lieta – šī valsts uzskatāmi demonstrē, ko vērti ir jebkuri tās solījumi pārskatāmā nākotnē.

Varbūt jāprasa, Tautas kalpiem, publiski atskaitīties par ‘paveikto’, bet tici man- viņi to nedarīs.

8d77778a-85e1-42e0-9b69-7231d956d70e1

Paldies, ka izlasījāt šo ziņu, neaizmirsti abonēt (ja kas bez maksas) jaunākos rakstus!

ABONĒŠANA!

 

Dalies ar šo ziņu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

scroll to top