Ja Tevi bez iemesla aptur ceļu policijas darbinieks.

 

 

Pie mums ir pieņemts, ka ceļu policijas rīkojumi un darbības pēc būtības ir neapstrīdami un tāpēc likumīgi.

Mums katram ir zināma situācija, kad tevi pilnīgi bez iemesla aptur ceļu policijas darbinieks un kā tautā saka,

“sāk piesieties”.

Kas tad ir šādas rīcības (starp citu, nelikumīgas ) pamatā.

Pavisam vienkārši…

Policijas darbinieks, apturot tavu transportlīdzekli, veic procesuālās darbības ar nodomu noteikt administratīvā pārkāpuma sastāvu, lai izdotu administratīvo aktu (lēmumu) ar kuru pārkāpējam varētu noteikt administratīvo sodu.

Kas jau pēc būtības ir absurdi un nekonstitucionāli, jo klaji tiek ignorēta nevainības prezumpcija.

Rodas pamatots jautājums …

KĀPĒC BEZ REDZAMA IEMESLA TIEK APTURĒTS MANS TRANSPORTA LĪDZEKLIS ?

Saskaņā ar likuma „Par policiju” 12.panta pirmās daļas 20.punktu policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.

Tādējādi ir secināms, ka policijas darbiniekam tiesības apturēt transportlīdzekli likumā ir paredzētas divos gadījumos:

1) pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā, lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un transportlīdzekļus vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām;

2) ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.

No tā izriet, ka nonākam pie loģiska secinājuma…

Tā kā transportlīdzekļa apturēšana ir saistīta ar personas tiesību un brīvību ierobežošanu, tad policijas darbinieks ir tiesīgs to darīt vienīgi likumā paredzētajos gadījumos… kādos, nupat noskaidrojām.

ATCERIES…

Ikreiz, kad policijai nākas ierobežot personu tiesības un brīvības, policijas darbinieks sniedz tām paskaidrojumu, kurā pamato katru konkrēto ierobežojumu.

Šādos gadījumos pēc personu pieprasījuma policijas darbiniekam jānosauc savs uzvārds, amats un dienesta vieta, kā arī jāuzrāda dienesta apliecība.

Proti, ir jāpastāv objektīvam un redzamam pamatam, lai transportlīdzekli apturētu.

Ja apturēšanas iemeslu policists nevar nosaukt, tad tiek pārkāpts likums, ko nesen ir atzinusi Administratīvā rajona tiesa. (Lieta Nr.A420750510 A03321-11/18)

Starp citu, tas ir pirmais precedents tiesu praksē, kad tiesa ir nostājusies auto vadītāja pusē šādas lietas izskatīšanā un proti…par nepamatotu transporta līdzekļa apturēšanu.

Latvijas Republikas līdzīgi kā citu attīstīto tiesisko demokrātisko valstu likumi un tiesību sistēma paredz, ka personu, tostarp automašīnu un tās vadītāju, var apturēt dokumentu pārbaudei tikai gadījumos, ja ir pamats aizdomām, ka ir noticis likuma pārkāpums vai ja tanī ir cits svarīgs iemesls.

Pretējā gadījumā Latvijā spēkā būtu austrumu tautām raksturīgā kārtība, kas pieļauj jebkuru personu aizturēt personības noskaidrošanai un automašīnu apturēt dokumentu pārbaudei (vēlāk pārbaudot arī ugunsdzēšamo aparātu, aptieciņu un avārijas trijstūri).

Tādējādi ir prezumējams, ka transportlīdzekļus Latvijas Republikā var apturēt tikai gadījumos, ja to vadītāji pārkāpj satiksmes noteikumus vai par to pastāv pamatotas aizdomas, vai, iespējams, arī gadījumos, ja tiek veikts profilaktiskais reids, atbilstoši policijas pārvaldes priekšnieka norādījumā noteiktajam šī reida plānam un kārtībai.

ATCERIES…

Tiesiskā valstī nav iespējams iegūt pierādījumus ar prettiesiskām metodēm: mērķis neattaisno līdzekļus.

Tādējādi nav iespējams fiksēt administratīvo pārkāpumu vai iegūt pierādījumus kriminālprocesa ietvaros, ja sākotnējā iestādes darbība veikta prettiesīgi, piemēram, prettiesīgi iekļūts telpā, apturēts transportlīdzeklis, nelikumīgi izņemti priekšmeti, dokumenti.

Pretējā gadījumā zūd jēga tiesas kontrolei pierādījumu iegūšanā.

SECINĀJUMS.…

Ja Tevi aptur ceļu policists…

Pilnīgi bez jebkāda iemesla un nevar to apturēšanas brīdī paskaidrot (šeit vairs neder policijas ierastā frāze… atsauce uz likumu „Par policiju” 12.panta pirmās daļas 20.punktu) tad ziniet, ka transportlīdzeklis bija apturēts bez likumā paredzēta tiesiska pamata.

Policijas darbiniekam konkrētajā faktiskajā situācijā nav tiesību prasīt JUMS uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, kā arī uzlikt par pienākumu bez iemesla veikt testu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā.

Kā pretargumentu policistam liec viņam iepazīties ar likuma „Par policiju” 5.panta pirmo un ceturto daļu.

Saskaņā ar likuma „Par policiju” 5.panta pirmo daļu policijas darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību.

Savukārt saskaņā ar panta ceturto daļu policija ar savu darbību nodrošina personu tiesību un brīvību ievērošanu. Šo tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā kārtībā.

Bez iemesla un pamatojuma apturēts transporta līdzeklis ir policijas administratīva patvaļa.

Smaidiņ-foto, bet aktuāli, Tu taču zini, kā tas notiek:

 

ceļu policijas

 

 

laimisk

Šeit ir savākti materiāli, kas man liekas interesanti, tā ir ērti! Glabāt visu šeit un dalīties visā ar draugiem. Ja, Jums mani raksti liekas interesanti, esmu priecīgs! Domāju, ka kllproject.lv auditorijā pārsvarā ir gudri, tehniski izglītoti un par sevi pārliecināti cilvēki.

19 komentāri par “Ja Tevi bez iemesla aptur ceļu policijas darbinieks.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Ja man ceļa policists , pasaka ka apturēšanas iemesls ir ka es izskatījos aizdomīgs, ko man atbildèt?!

 • uz
  Patstāvīgs links

  Pieklājīgi pasaki, ka Tev liekas , ka policists ir iereibis, dzēris un Tev liekas , ka sajūti no viņa alhakola smaku.

 • uz
  Patstāvīgs links

  No 11.07.2014. vēl jāņem vērā likuma “Par policiju” grozījumi.

  Tagad 12. panta 18) punkts skan sekojoši:

  18) pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā apturēt transportlīdzekļus un izdarīt to apskati (izņemot diplomātisko un konsulāro pārstāvju transportlīdzekļus), lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un transportlīdzekļus vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri izdara likumpārkāpumus ceļu satiksmes un autopārvadājumu jomā;

  Tātad, alko/narko un vadīšanas tiesību vietā ir “kuri izdara likumpārkāpumus ceļu satiksmes un autopārvadājumu jomā”.

  Tas būtībā nozīmē ARĪ to, ka policistam tagad var būt likumīgas tiesības apturēt TL un pārbaudīt, piemēram, arī aptieciņu/ugunsdzēšano/trīstūri, BET jautājums…

  VAI viņam konkrētā “reidā” ir dots tieši ŠĀDS uzdevums? Jo agrāk bija tā, ka pārbaudīja kaut ko vienu – VAI nu alko/narko VAI vad. tiesības. Vismaz man nekad nav bijis tā, ka prasītu abus. Vienreiz pats policists, mani apturot, uzreiz pateica tā – interesē TIKAI vadīšanas tiesības.

  Rodas jautājums – VAI TL vadītājam ir tiesības iepazīties ar šo “reida lapu” un pārliecināties, ka tik tiešām – šajā konkrētā reizē policijas darbiniekam IR tiesības to aptieciņu pārbaudīt?

 • uz
  Patstāvīgs links

  Zini kas meklē kašķi tas arī viņu atradīs. Parasti ja neko neesi sastrādājis tad pārbaudīs dokumentus un esi brīvs. Ja sāksi kašķēties tad arī dabūsi pre’ti pēc pilnas programmas

 • uz
  Patstāvīgs links

  Uzraksta šādu murgu un pēc tam brīnās, ka cilvēkiem jāiet uz tiesām par nepakļaušanos policijas darbiniekiem, u.tml. Ja nesaprotat un nespējat pienācīgi interpretēt likumus, rakstāt par frī kartupeļiem, nevis tādu jomu, kur persona, bez juridiskām zināšanām, pēc šī raksta izlasīšanas var reāli ciest darot nepamatotas, pretlikumīgas darbības.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Policijas patvaļai ir jāliek priekšā pārdrošības bagāža.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Tādējādi ir secināms, ka policijas darbiniekam tiesības apturēt transportlīdzekli likumā ir paredzētas divos gadījumos:

  1) pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā, lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un transportlīdzekļus vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām;

  Ja Tevi aptur ceļu policists…

  Pilnīgi bez jebkāda iemesla un nevar to apturēšanas brīdī paskaidrot (šeit vairs neder policijas ierastā frāze… atsauce uz likumu „Par policiju” 12.panta pirmās daļas 20.punktu) tad ziniet, ka transportlīdzeklis bija apturēts bez likumā paredzēta tiesiska pamata.

  Policijas darbiniekam konkrētajā faktiskajā situācijā nav tiesību prasīt JUMS uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, kā arī uzlikt par pienākumu bez iemesla veikt testu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Beļģijā ir likums,kad no 21- 8 no rīta ,nedrīkst policija ieiet mājā,un veikt kratīšanu,vai traucēt mieru. Nu tad arī dvieļu galvas to izmanto,un tieši tad arī taisa spridzekļus. Kur viņi ir nonākuši ar mīkstiem likumiem,spriediet paši. Nu šeit top kaut kas līdzīgs.Uzskatu,kad policijai ir tiesības apturēt bez iemesla. Mani tas neaizvaino,es esmu tikai par,jo drīz jau tas viss nonāks arī līdz mums,un tad dvieļu galvas rullēs uz nebēdu.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Šito murgojumu lasa tie, kuri brauc dzērumā, pārkāpj CSN un tml. Ja es ar savu braukšanu iekļaujos daudzmaz rāmjos, tad mani neviens neaptur un ”nesāk piesieties”. Tas ir aktuāli tiem gailēniem, kuri saskrubinājuši kapeiku priekš ratiem un nu gribās pazīmēties un izlekt. Un protams kad aptur CP tad pirksti pa gaisu un kad jāmaksā sods- puņķi arī.
  Youtube pilns ar šādiem gaiļiem…

 • uz
  Patstāvīgs links

  Ir tādi policisti, kuri neprot loģiski paskaidrot apturēšanas iemeslu, kaut gan tādi policijas priekšnieku rīkojumi par plānotiem pasākumiem tiek izdoti katru mēnesi.
  Tiesā autovadītājs uzvarēja tādēļ, ka policists nosauca apturēšanas iemeslu, tomēr pārbaudes laikā tas neapstiprinājās. Tad nu policists sāka meklēt citus pārkāpumus, kas nebija apturēšanas iemesls.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Raksts ir kkāda herņa! Nekad nav neviens policijas darbinieks apturējis bez iemesla un piesējies par kko. Vai nu tā ir banāla dokumentu pārbaude (parasti mazos ciemos), vai uz alko… Un ja normāli adekvāti uzvedies, normāli ar viņiem parunā kas un kā, tad arī no soda var atkratīties! Ja jau sāc sprēgāt, tad loģiski, ka iemesls ir jāatrod un sāk drāzt visos caurumos, tas ir tikai loģiski un pareizi! Nemāki uzvesties – saņem!

 • uz
  Patstāvīgs links

  Pilnīgi piekrītu Valdemāram…Kārtējais gudrītis,kurš kaut ko izracis no likumiem.Uzskatu par normālu Policijas reidus,kur tiek apturēti transporta līdzekļi un vadītāji tiek pārbaudīti uz alkoholu…Mazu,bet tomēr kaut kādu daļiņu noķert izdodas!

 • uz
  Patstāvīgs links

  Valdemāram, un līdzīgajiem! Man, piemēram, gan šķiet aizskaroši, kad es mierīgi braucu, tad ar bākugunīm mani norauj malā bez iemesla, ne sveiki ne labvakar, ne iemeslu oasaka, bet – pūtīsim!

 • uz
  Patstāvīgs links

  Dēļ šādiem rakstiem mēs nonākam 2 galējībās. Kad notiek smaga avārija, kur pie vainas bijis dzērājšoferis, mēs vainojam policiju, ka viņi slikti strādā. Bet redziet, policistam dažus kilometrus pirms avārijas vietas nebija tiesiska pamata veikt transportlīdzekļa un autovadītāja pārbaudi. Es saprotu, ka mums visiem ir dārga katra minūte, un nav patīkami, ja policists, darot savu darbu, traucē mums, bet policisti arī ir tikai cilvēki. Viņi nevar paredzēt, kuru transportlīdzekli vada potenciālais slepkava. Nesaprotu, kāpēc ir jātaisa skandāli par policijas darbu, tēlojot no sevis baigos juristus. Ar savu attieksmi pret policiju mēs bojājam attieksmi pret mums. Tā taču ir mūsu, mūsu ģimenes un tuvinieku drošība.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Es nekad neesmu aptrurēts bez iemesla! Bet braudzu daudz, bieži pa 500km dienā pa Rīgu un ap. Man nav problēmu apstāties un papūst gaisu. protams, tas “besī nedaudz”, bet saprotu kāda mērķa labā un samierinos, jo negribu sastapties ar neadekvātu, reibumā esoša subjekta vdītu ieroci. Tādus gan esmu redzējis sestdienu un svētdienu rītos – nevar nostūrēt pa joslu, bet žēl, ka policijas kapacitāte ir tāda, kāda tā ir. Un par to sīknaudu uzklausīt vēl pārmetumus…brrr…karma, laikam

 • uz
  Patstāvīgs links

  Es vairākkārt esmu apturēts un neko traģisku nesaskatu! Jā mums Latvijā tā sistēma nav sakārtota bet par ceļu policijas darbību man nekādu iebildumu nav! Viņi arī ir tikai cilvēki un pelna sev maizīti, un cik es esmu saskāries ja adekvāti uzvedies tad arī viņi ir cilvēcīgi un pretīmnākoši un soda vietā vien uzraksta brīdinājumu pat brīžos kad to vairs nedrīkstētu darīt! tpc es neieteiktu tēlot pārgudros lietās kurās paši neko līdz galam nesaprotam… Attieksme rada attieksmi. būsi pieklājīgs un nesprēgāsi kur esi vainīgs tad 99% gadījumu tiksi sveikā tāpat!

 • uz
  Patstāvīgs links

  Tāpēc jau tā policijas kapacitāte ir tāda kā ir – viņi neskatās piektdienu vakaros vai svētdienu rītos smagi dvašojošos šoperīšus vai aunus uz šosejas, kas izraisa avārijas situāciju, bet gan sēž mazos ciematiņos un pārbauda dokumentus bez īpaša iemesla. Ar cerību, ka izdosies kaut ko iekasēt ārpus izrakstītās kvīts.

 • uz
  Patstāvīgs links

  Rakstā viss pareizi pateikts!!!!!! Tie komentētāji kuri saka-raksta ka labāk uzrādīt dokumentus vai iepūst trubā un braukt tālāk – ir mīzēji kuriem stāžs max.1 gadu, jo uzskata ka Policisti ir Dievi!!! Esmu dzirdējis un redzējis tik daudz CP(ceļu policija) pārkāpumus ka deviņdesmito gadu vīri ar skūtām galvām un melniem meršiem uz CP fona nobāl!!! 1. Kādam vīram pilsētas nomalē CP izspieda naudu draudot ar to ka piešūs entos pārkāpumus.Kā rezultātā vīrs sabijās un šķīrās prāvas naudas summas. 2.Apturot kādu autovadītāju rīta agrumā(ar domu nopelnīt brokastīm) , CP 30 min. meklēja pie kā piečekarēties(dokumenti, aptieciņa utt), bet kad saprata ka nav kur piečekarēties un naudu nedabūs atdeva dokumentus ar frāzi ” Še, ņem savus dokumentus un tinies!” Turpināt varētu ilgi un dikti … ATCERIES – POLICIJAI TEVI JĀSARGĀ, NEVIS JĀIEKASĒ NO TEVIS NAUDA, kā arī vieicot nelikumīgas CP norādes(kas minēts rakstā) tu arī tā pat kā viņi būsi LIKUMPĀRKĀPĒJS!!!! Lasam likumus (www.likumi.lv), jo LATVIJĀ likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības!!!!

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *