Vadošo partiju solījumu izklāsts…tici vai netici, bet izlasi gan. Visnotaļ un ar dziļu domu…uzlabot Tavu garastāvokli maza, bet trāpīga anekdote…
Klasika…

Kokā sēž vārna ar siera gabalu knābī..…
Kā jau paredzēji, garām skrien lapsa
-Vārna, vai Tu par „Tautas kalpiem” balsosi ?
-Klusums
-Nu kas ir ! Par žuļikiem balsosi?
-NĒ !!!
Siers izkrīt no knābja …lapsa to paķer un aizskrien.
Vārna… domīgi pie sevis domā…
-Ko tas mainītu ja pateiktu  – JĀ !


 

Zatlera Reformu partijas 4000 zīmju programma

Zatlera Reformu partija ir radīta un pastāv, lai kalpotu vienam mērķim – izveidot Latviju par valsti, kurā cilvēki ir lepni dzīvot un aizbraukušie vēlas atgriezties.

Lai to īstenotu, mēs:

1. Samazināsim kopējo nodokļu slogu darbaspēkam un būtiski palielināsim progresivitāti kopējā nodokļu sistēmā. Mazināsim bezdarbu, piešķirot nodokļu atvieglojumus un atbalstu apmācībai darba devējiem, kas nodarbina ilgstošos bezdarbniekus, ļaudis pirmspensijas vecumā, jauniešus bez darba pieredzes un cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

2. Izveidosim jaunu industriālo politiku, padarot caurskatāmus uzņēmēju un valsts sadarbības principus un tādējādi likvidējot šauru grupu varu. Radīsim biznesam labvēlīgu vidi bez pārspīlētas birokrātijas. Pāriesim uz efektīvu profesionālās un augstākās izglītības finansēšanas sistēmu, kas būtiski uzlabos izglītības kvalitāti un studējošo motivāciju.

3. Ieviesīsim visaptverošu ģimenes un dzimstības atbalsta politiku. Nodrošināsim bezmaksas bērnudārzus saskaņā ar „nauda seko bērnam” principu no 1,5 gadu vecuma. Piedāvāsim alternatīvu kompensāciju izvēlei par labu mājaudzināšanai. Ieviesīsim „nākamā bērna” atbalsta politiku.

4. Pārveidosim veselības sistēmu, kas atbalstīs un ieinteresēs iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties sava veselības stāvokļa uzlabošanā un saglabāšanā. Izveidosim produktīvu integrāciju starp veselības un sociālās aprūpes iestādēm. Nodrošināsim ilgtermiņa aprūpes sistēmu rehabilitācijai darba spēju zuduma gadījumos un aprūpei vecumdienās.

5. Atjaunosim ilgtspēju pensiju sistēmā, palielinot 2.līmeņa iemaksas un ieviešot jaunus stimulus uzkrāšanai 3.līmenī, kā arī izveidosim 4.līmeni, kas saistīts ar bērniem. Strikti vērsīsimies pret vecuma diskrimināciju darba tirgū.

6. Grozīsim Satversmi, lai dotu tautai tiesības ievēlēt Valsts prezidentu ar paplašinātām pilnvarām. Ieceļot amatā ministrus un citas valsts amatpersonas, svarīgākie būs profesionālie kritēriji. Ar vairākiem un mazākiem vēlēšanu apgabaliem jau nākamajās Saeimas vēlēšanās panāksim vēlētāja ciešāku saikni ar sevis ievēlēto deputātu. Panāksim, ka Saeima augstākās valsts amatpersonas ievēl atklāti.

7. Paātrināsim tiesu darbu, attīstot ārpustiesas strīdu risināšanu un nosakot kategorijas, kur taisna tiesa iespējama divās, nevis trijās instancēs.

8. Izveidosim profesionālu un motivētu iekšlietu dienestu, kas efektīvi apkaro noziedzību un nodrošina palīdzību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā. Pakāpeniski atjaunosim aizsardzības finansējumu līdz 2% no IKP, daļu novirzot investīcijām, kas veicinās Latvijas ekonomisko izaugsmi un inovācijas.

9. Iesakņosim plašāku tiešās demokrātijas praksi pašvaldību lēmumu pieņemšanā. Paplašināsim pašvaldību ienākumu bāzi un lemtspēju. Piešķirsim tām būtisku uzņēmumu ienākumu nodokļa daļu un plašākas pilnvaras piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides mazturīgajiem un daudzbērnu ģimenēm.

10. Piedāvāsim skaidru pārnozaru Latvijas lauku attīstības stratēģiju. Tās īstenošanai pakārtosim dažādus finanšu instrumentus, arī ES finansējuma daļu. Izveidosim starp ministrijām saskaņotu nacionālo politiku, lai dažādotu dzīves un ekonomisko vidi.

11. Panāksim efektīvu un nelielu valsts pārvaldi, kur katras iestādes un budžeta programmas veidošanā pāriesim no vēsturiskā principa uz „nulles” principu. Radīsim publiski izmērāmu motivācijas sistēmu. Novērtējumā ņemsim vērā gan iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu vērtējumus, gan objektīvus datus.

12. Izveidosim un uzsāksim īstenot aktīvu reemigrācijas politiku – pieļaujot dubultpilsonību, kā arī nodrošinot aizbraukušajiem informatīvu atbalstu, aktīvu izglītības un kultūras sadarbību. Radīsim motivējošus nosacījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

13. Bērniem, kuri neatkarīgā Latvijā dzimuši nepilsoņu ģimenēs, pienākas Latvijas pilsonība. Pieliksim punktu pārspīlētajam etniskajam nošķīrumam Latvijas sabiedrībā. Aktīvi vērsīsimies pret jebkādu naida kurināšanu.

14. Izmantosim visas ietekmes sviras un argumentus, lai izmantotu iespējas, ko sniedz valsts dalība ES un NATO. Īpaši koncentrēsimies uz Baltijas jūras stratēģijas, ES enerģētikas un transporta politiku, Latvijas prezidentūru ES 2015.gadā un KLP tiešo maksājumu sistēmas līdzsvarošanu pēc 2013. gada.

15. Nodrošināsim neatkarīgu un cienīgu finansējumu kultūrai un mākslai caur Valsts Kultūrkapitāla fondu, ieviesīsim tajā skaidrus un izmērāmus kultūras projektu vērtēšanas kritērijus. Veicināsim kultūras darbību reģionos, nosakot reģionālās kvotas. Kopsim un veicināsim Latvijas kultūru un latviešu valodu kā būtiskāko iemeslu Latvijas Republikas pastāvēšanai.

 

Savu darbību balstīsim uz skaidru programmu un visaptverošu skatījumu, ko atspoguļo izvērsta ZRP rīcības programma 7 jomās. Reformu rezultātā tuvāko trīs gadu laikā Latvijā paredzam sasniegt šādus svarīgākos rezultātus: samazināt nodokļu slogu darbaspēkam par 9 procentpunktiem, izveidot budžetu bez strukturālā deficīta, apturēt dzimstības kritumu, panākt migrācijas pozitīvu bilanci, radīt nozīmīgu ekonomiskās aktivitātes kāpumu un dažādošanos arī ārpus lielajām pilsētām; pensiju sistēmai atjaunot pieaugošu uzkrājumu  dinamiku, un izveidot skaitliski nelielu, krietni labāk atalgotu un acīmredzami rezultatīvu valsts pārvaldi.

 

P.s. CVK iesniegtajā versijā, lai ietilptu noteiktajā zīmju skaitā, nav iekļauta pēdējā rindkopa.

tāpēc (kllproject.lv)  pievieno saiti uz ZRP mājas lapu ar programmu…

 

 

**

 LSDSP programma 11. Saeimas vēlēšanām

Programma

Krīzes pārvarēšana un ekonomiskā attīstība

Krīze Latvijā vēl nav pārvarēta, jo ilgtermiņā tās cēloņi nav novērsti!
Panāksim Latvijas pāreju uz valsts regulētu, sociāli atbildīgu tirgus ekonomiku, netērēsim vairāk nekā nopelnīts.
Neļausim valsts budžeta konsolidācijai un taupībai atstāt graujošu ietekmi uz ekonomiku, iedzīvotājiem, sociālo jomu, vēlēšanos dzīvot, strādāt un investēt šajā valstī.
Nepieļausim valsts uzņēmumu privatizēšanu, tieši otrādi veidosim uzņēmumus ar valsts atbalstu, tā radot darba vietas.
Sakārtosim valsts pārvaldi, lai trūkstošā nauda valsts budžetā nebūtu jāmeklē pie starptautiskajiem aizdevējiem vai mehāniskā nodokļu palielināšanā.
Veicināsim videi draudzīgu atjaunojamo vietējo energoresursu attīstīšanu.

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības uzsācējiem vienu reizi saglabāsim visas sociālās garantijas, kādas tās būtu algotā darba zaudēšanas gadījumā ( bezdarbnieka pabalstu saņemšanas gadījumā).
Izstrādāsim ES regulām atbilstošu vietējo uzņēmēju lobēšanas mehānismu valsts un pašvaldību iepirkumos.
Nodokļa izmaiņām noteiksim ieviešanas termiņu- ne ātrāk kā pēc 2 gadiem no lēmuma pieņemšanas par nodokļu izmaiņām.

Nodokļu politika

Ieviesīsim progresīvu un taisnīgu sistēmu iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā – bagātie maksās vairāk.Neapliekamo minimumu piesaistīsim bērnu skaitam ģimenē.
Ar ienākumu nodokli neapliekamo minimumu līdz 2013. gada 31.decembrim pakāpeniski pacelsim līdz 180 Ls. Par katru nepilngadīgo bērnu apgādībā strādājošajam vecākam pienāksies vēl viens neapliekamais minimums 180 Ls.

Tādējādi tas veicinātu dzimstību strādājošo ģimenēs. Līdz 500 Ls mēneša ienākumiem IIN tiek noteikts 15%, no 500-1000 Ls -25%, virs 1000 Ls- 35%, virs 3000 Ls- 45%.

Nodosim pašvaldībām tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokli.

Kredītņēmēju aizsardzība
Hipotekārā kredītu nodrošinājumu ierobežosim ar ieķīlātā mājokļa vērtību.

Valsts pārvalde

Panāksim izmaiņas Latvijas Republikas Satversmē, pārejot uz Jaukto vēlēšanu sistēmu, nosakot vēlētājiem tiesības atsaukt Saeimu, kā arī atsevišķus deputātus.
Reorganizēsim valsts pārvaldi, izveidojot vēlētas otrā līmeņa pašvaldības, kuru galvenais uzdevums ir teritorijas ekonomiskā attīstīšana.

Lauksaimniecība

Nodrošināsim Latvijas lauksaimniekiem līdzvērtīgas konkurences apstākļus ES tirgū.
Panāksim taisnīgu subsīdiju sadali starp jauno un veco ES dalībvalstu lauksaimniekiem.

Izglītība un zinātne

Attīstīsim tādu augstākās izglītības kvalitāti, kas spētu konkurēt arī starptautiskā līmenī.
Veiksim visaptverošu izglītības sistēmas reformu izstrādājot jaunu, Latvijas situācijai atbilstošu un piemērotu, izglītības stratēģiju un metodiku.
Saskaņosim augstskolu mācību programmas ar tautsaimniecības attīstības plānu.

Veselības aprūpe un sociālā politika.

Nodrošināsim finansējumu veselības aprūpei 4% no IKP, to palielinot līdz 4,6% 2014. gadā.
Ieviesīsim valsts obligāto un brīvprātīgu veselības apdrošināšanu. Stingri kontrolēsim veselības aprūpei paredzēto līdzekļu izmantojumu un zāļu cenas. Realizēsim stingru medikamentu ražotāju, tirgotāju un aptieku uzcenojumu kontroli.

Ievērojami palielināsim kompensējamo medikamentu īpatsvaru vienam pacientam.
Izveidosim pašvaldību aptiekas.

Reorganizēsim sociālo pabalstu sistēmu un izveidosim stabilu sociālās apdrošināšanas sistēmu. Noteiksim moratoriju pabalstu sistēmas izmaiņām sākot ar 1 gadu pirms bērna piedzimšanas un uz visu pabalstu saņemšanas laiku.

Atdalīsim pabalstu izmaksu no sociālās apdrošināšanas budžeta, pārcelsim to uz valsts pamatbudžetu.
Nodrošināsim pensiju ne mazāku kā minimālā alga. Noteiksim ierobežojumus pensiju sistēmas izmaiņām, ne mazāk kā 10 gadus pirms aiziešanas pensijā, bet par būtiskām izmaiņām lemsim tautas referendumā.
Nodrošināsim minimālo darba algu 60% apmērā no vidējās darba algas. Darba samaksai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu pienācīgu iztiku ģimenēm.
Nodrošināsim izglītības, kultūras, zinātnes un medicīnas darbiniekiem atbilstoši to ieguldījumam cienīgu darba algu.

 

 

**

Šlesera reformu partija LPP/LC

Programma

Profesionāļu partijas programma

Stipras ģimenes, kristīgās vērtības, darba vietas un ekonomiskā izaugsme ir Latvijas pastāvēšanas pamats!

Mēs Latvijai piedāvājam profesionāļu valdību. Latvijai jācīnās par vietu globālajā ekonomikā. Nav laika eksperimentiem! Mums nepieciešami valstsvīri, kuri prot ne tikai griezt budžetu, bet arī to vairot un palielināt valsts ieņēmumus. Pelnīt, nevis tikai taupīt.

Mēs piedāvājam mazu un efektīvu profesionāļu valdību, kura spēs ātri pieņemt Latvijai svarīgus lēmumus!

Ministru prezidents Ainārs Šlesers

Veiks radikālas reformas valsts pārvaldē. Padarīs Latviju par izcilāko mazo ekonomiku Eiropā. Uzņēmējdarbībai un darba vietu radīšanai tiks nodrošināts augstākā līmeņa atbalsts. Sekmīga uzņēmējdarbība būs Latvijas tautsaimniecības mugurkauls. Efektīvi izmantosim Eiropas strukturālos fondus, kā galveno mērķi nosakot investīcijas Latvijas tautsaimniecībā. Krasi mazināsim birokrātiju fondu apgūšanai. Aktīvi iekarosim ārvalstu tirgus. Privātā un publiskā partnerība kļūs par svarīgu investīciju piesaistes mehānismu. Premjers būs galvenais Latvijas tautsaimniecības virzītājs!

Ārlietu ministrs Jānis Jurkāns

Mūsu ārpolitika būs ekonomiska. Latvijas intereses būs pirmajā vietā. Ārlietu dienests strikti pārstāvēs Latvijas ekonomiskās intereses un palīdzēs Latvijai gan pelnīt naudu, gan arī iekarot un nostiprināt Latvijas pozīcijas globālajā tirgū. Vēstniecības kļūs par svarīgu investīciju piesaistes instrumentu Latvijas tautsaimniecībā un mūsu uzņēmēju interešu aizstāvjiem ārvalstīs. Latvijai ir unikāla iespēja kļūt par Eiropas Savienības jauno Singapūru. Izmantojot šādu ekonomisko modeli, Latvijai jākļūst par biznesa centru starp Austrumiem un Rietumiem, Ziemeļiem un Dienvidiem!

Finanšu un ekonomikas ministrs Andris Bērziņš

Samazinās nodokļus, lai tos būtu ieinteresēti maksāt visi. Trīs gadu laikā samazināsim iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 20 procentiem. Tādā veidā mazināsim ēnu ekonomiku un palielināsim ieņēmumus, algas un pensijas. Taupīsim, taču ekonomikas izaugsmei un investīcijām  tautsaimniecībā naudu nežēlosim. Ekonomiskā izaugsme ir jaunas darbavietas. Darbs ir labklājība ikvienam. Apvienotā finanšu un ekonomikas ministrija no represīvas, uz sodiem orientētas iestādes kļūs par efektīvu un uzņēmējdarbību atbalstošu ministriju!

Satiksmes ministrs Vitālijs Aizbalts

Atjaunosim likvidēto autoceļu fondu un novirzīsim 80 procentus no degvielas akcīzes nodokļa ceļu uzturēšanai un atjaunošanai. Investējot Latvijas ostu un dzelzceļa infrastruktūrā, padarīsim Latviju par attīstītu un bagātu tranzīta valsti. Lidostā „Rīga” uzbūvēsim jaunu pasažieru terminālu, otro skrejceļu un padarīsim lidostu par lielāko lidojumu centru Ziemeļeiropā!

Labklājības ministrs Ainars Baštiks

Atgriezīs likvidētās “Māmiņu algas”. Latvijā būs pensijas, nevis „nabagu” pabalsti! Baštika princips: “Līdz pensijai tu uzturi valsti. Pēc tam valsts uztur tevi.” Tradicionāla un stipra ģimene ir valsts pamats un nākotnes garantija. Jo vairāk ģimenē bērnu, jo mazāki nodokļi! Ģimenes – paēdušas, drošībā un siltumā!

Aizsardzības un iekšlietu ministrs Dainis Turlais

Traģēdija Norvēģijā pierāda: iekšējā un ārējā drošība vairs nav atdalāmi jēdzieni. Apvienotā Iekšlietu un aizsardzības ministrija daudz efektīvāk rūpēsies par Latvijas cilvēku drošību. Ievērojot Latvijas intereses, būsim uzticami partneri saviem sabiedrotajiem

Izglītības un kultūras ministre Eiženija Aldermane

Izglītība, kultūra, zinātne un sports – viena no galvenajām Latvijas eksporta precēm. Kvalitatīva izglītība no pirmsskolas līdz augstskolai; profesionālās izglītības programma ciešā saistībā ar valsts attīstības plānu; kultūrvēstures zināšanas, kultūras objektu popularizēšana, valsts valodas kultūra. Esam par visu Latvijas tautību un ticību iedzīvotāju savstarpējo tuvināšanos ar mērķi – mēs par Latviju.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Rita Strode

Mazāk valdības, vairāk pašvaldības. Pusi uzņēmumu ienākumu nodokļa novirzīsim pašvaldībām. Atjaunosim sakrālā tūrisma programmu.  Latvijas novadiem jābūt ekonomiski stipriem!

Tieslietu ministrs Juris Radzēvičs

Ātra un efektīva tiesu sistēma. Ikvienam saprātīgā laikā būs iespēja rast taisnību tiesā. Stiprināsim korupcijas apkarošanu bez tiesībsargājošo institūciju politizēšanas!

Veselības ministrs Jānis Zaržeckis

Savu klīniku spējis izveidot pasaules līmenī, sakārtos arī visu valsts veselības aprūpi. Veselības aprūpe būs kvalitatīva un visiem pieejama, kā arī kļūs par eksportspējīgu pakalpojumu!

Mēs ticam Latvijai un sev!

 

**

 Zaļo un Zemnieku savienības
priekšvēlēšanu 4000 zīmju programma

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) mērķis ir Latvijas tautas garīgā un materiālā labklājība. Tā sasniedzama gādājot par cilvēku intelekta, ideju un gara spēka apvienošanu, par dzīves telpu, kurā cilvēki jūtas vajadzīgi un novērtēti, par iespēju strādājošam cilvēkam gan pilsētās, gan laukos nodrošināt iztiku sev un tuviniekiem, kā arī veidot iekrājumus, lai justos drošs par nākotni.

Tikai tā mēs spēsim atgriezt dzimtenē tos, kuri devušies svešumā, savus spēkus, gudrību un pieredzi atdod ne savas, bet citu valstu izaugsmei.
ZZS galvenās prioritātes ir:

 • iedzīvotāju sociālā aizsardzība un veselība;
 • uzņēmējdarbības un privātās iniciatīvas atbalstīšana tautsaimniecībā, eksporta veicināšana, Latvijai tradicionālo nozaru atjaunošana un attīstīšana;
 • efektīva valsts pārvalde;
 • tiesiskuma stiprināšana valstī un sabiedrībā;
 • iedzīvotājiem izdevīga un saprotama reģionālā politika;
 • kvalitatīva un konkurētspējīga izglītības sistēma;
 • demogrāfijas jautājuma risināšana;
 • ilgtspējīga vides politika;
 • latviskā kultūrvide;
 • Latvijas interesēm atbilstoša cieņpilna ārpolitika.

Šo prioritāšu nodrošināšanai turpmākos trijos gados mums Saeimā un valdībā risināmi šādi galvenie uzdevumi:

Sabiedrības attīstība un sociālā joma

 • Palielinoties inflācijai palielināt pensijas un sociālos pabalstus.
 • Pilnveidot un attīstīt valsts sociālā atbalsta sistēmu, rūpēties par ģimenēm ar bērniem.
 • Nodrošināt efektīvu bezmaksas neatliekamo palīdzību un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visos reģionos neatkarīgi no iedzīvotāju materiālā stāvokļa.
 • Veicināt cilvēku sociālo integrāciju, savstarpējo sapratni un toleranci.

Tautsaimniecība

 • Īstenot uzņēmējdarbībai un privātai iniciatīvai labvēlīgu valsts politiku.
 • Veidot uzņēmējdarbību veicinošu infrastruktūru.
 • Aktualizēt lauku un lauksaimniecības ilgtermiņa stratēģiju, konsekventi palielināt Latvijas lauku produkcijas starptautisko konkurētspēju, vienlaicīgi atbalstot arī bioloģisko saimniekošanu.
 • Latvijas novadus, pilsētas un apdzīvotas vietas savienot ar kvalitatīviem autoceļiem.
 • ES līmenī panākt godīgu konkurenci un līdztiesīgu tiešo maksājumu sistēmu Latvijas zemniekiem.

Nodokļu politika

 • Izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu un stabilu nodokļu sistēmu.
 • Nepieļaut nodokļu palielināšanu svarīgākajām precēm un produktiem – pārtikai, komunālajiem pakalpojumiem, transportam, grāmatām un medikamentiem.
 • Pilnveidot nodokļu iekasēšanas sistēmu un mazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru.

Valsts pārvalde, pašvaldības un tiesiskums

 • Mazināt birokrātiju valsts pārvaldē, pārvaldes pakalpojumu jomā ieviešot vienas pieturas aģentūras principu, sekmējot elektronisko pakalpojumu īpatsvara pieaugumu.
 • Pilnveidot normatīvos aktus, lai paātrinātu lietu izskatīšanu tiesās un novērstu cilvēktiesību un pamattiesību aizskārumus.
 • Izveidot apriņķu pašvaldības.
 • Piešķirt pašvaldībām likumprojektu iesniegšanas tiesības.
 • Ļaut pašvaldībām pašām lemt par ES finanšu līdzekļu izlietošanu

Izglītība

 • Turpināt pedagogu darba samaksas pilnveidošanu.
 • Izmantojot ES finansējumu, modernizēt izglītības iestāžu materiālo bāzi un paaugstināt profesionālās izglītības prestižu un kvalitāti,.
 • Nepieļaut budžeta vietu likvidēšanu augstskolās.
 • Augstskolās attīstīt zinātnisko darbu, tādējādi ceļot to starptautisko konkurētspēju.
 • Rūpēties par atbildīgu Latvijas pilsoņu un savas valsts patriotu audzināšanu. Attīstīt skautu, gaidu, mazpulku un jaunsargu kustību. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos sporta aktivitātēs.

Kultūra

 • Stiprināt latviešu valodas kā valsts valodas lomu un lietošanas kultūru visās publiskās darbības jomās.
 • Celt godā latvisko dzīvesziņu, darba tikumu, savas sētas un zemes saimnieka apziņu.
 • Gādāt par profesionālās mākslas pieejamību visos reģionos.

Vide

 • Veidot Latviju par zaļāko valsti pasaulē, lai Latvijas daba un tās daudzveidība ir tās bagātība, nevis apgrūtinājums.
 • Pasargāt Latviju no ģenētiski modificētiem organismiem un kodolenerģijas.
 • Atbalstīt atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanu un videi draudzīgu transportu.
 • Mazināt nodokļus vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem, tā veicinot to daļas palielināšanu enerģētikā.

Drošība un ārlietas

 • Īstenot aktīvu ārpolitiku, stiprinot valsts drošību un sadarbību ar citām valstīm, ciešāk integrējoties starptautiskās organizācijās.
 • Attīstīt sadarbību ar Lietuvu un Igauniju Baltijas valstīm aktuālu jautājumu risināšanā.
 • Pastiprināt policijas un zemessardzes sadarbību sabiedriskās kārtības uzturēšanā Latvijas laukos.

 

**

Politisko partiju apvienības “Saskaņas centrs” (SC) 4 000 zīmju programma 11.Saeimas vēlēšanās

SASKAŅAS CENTRS – SOCIĀLĀ ATBILDĪBA, ATTĪSTĪBA, VIENOTA SABIEDRĪBA

Daži ekonomiskie rādītāji pēdējā laikā ir sākuši stabilizēties, taču trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skaits ar katru dienu turpina pieaugt.

Latvija kļūst par valsti, kura attīstās divās dimensijās. Vienā nokļuvuši nedaudzi veiksmīgi uz eksportu orientēti uzņēmumi, kuriem krīze ir beigusies. Otrā – lielākā daļa valsts iedzīvotāju, kuri slīgst nabadzībā un aizvien pieaugošā bezcerībā.

Šajā situācijā sociāldemokrātiska, sociāli atbildīga valsts politika ir vienīgais veids, kā cīnīties ar visus līdzšinējos gadus dominējošo labējo liberāļu politikas sekām.

Sociālā joma

– Atgriešanās pie pensiju, īpaši mazo pensiju, indeksācijas;

– Aktīva valsts pozīcija, palīdzot bezdarbniekiem apgūt jaunas iemaņas un paaugstināt kvalifikāciju;

– Individuāla pieeja pabalstu piešķiršanā, kuru kontrolē pašvaldības;

– Valstij ir jāgarantē, ka visi skolas vecuma bērni apmeklē skolu;

– Jāpārskata jautājumi par slimnīcu slēgšanu. Jāattīsta pieejamu un profesionālu ģimenes ārstu tīklu;

-Jāpaplašina valsts dotēto medikamentu saraksts, jāveicina lētāku medikamentu piedāvāšanu pacientiem;

Ekonomika

– Jāslēdz līgums ar SVF par kredīta atmaksas pārcelšanu un budžeta deficīta samazināšanu;

– Jāatliek iespējamā pāreja uz eiro;

– Jāizveido Valsts investīciju banka, kas uz konkursa pamata kreditētu uzņēmumus ar vietējo kapitālu, kā arī veiktu mazā biznesa mikrokreditēšanu un to studentu mācību maksas kreditēšanu, kuri apgūst tautsaimniecībai nepieciešamas specialitātes (pirmkārt, tehniskās);

– Jāievieš „nodokļu brīvdienas” uz laiku līdz trīs gadiem, ieskaitot peļņas nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, jaunajiem uzņēmumiem, kā arī ārvalstu investīcijām noteiktās nozarēs. Prioritātes – ražošana ar augstu pievienoto vērtību, tranzīts, tūrisms;

– Jāsamazina biznesa investīciju apjoma slieksnis, sākot ar kuru var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā;

– Jāsamazina nodokļu un administratīvais slogs mazajam biznesam. Jāievieš mazo uzņēmumu gada nodeva, kas aizstātu nodokļus;

– Pievienotās vērtības nodokļa un peļņas nodokļa likmes „iesaldēšana” turpmākos trīs gadus.

– Jāievieš progresīvais ienākumu nodokļis fiziskām personām;

– Nekustamā īpašuma nodokļa likmes robežas jāuztic noteikt pašvaldībām.

Valsts pārvalde

– Valsts pārvaldes sistēmas decentralizācija. Daļa pilnvaru jānodod pašvaldībām (sociālie jautājumi, veselības aizsardzības, vidējās izglītības, kultūras, sporta, drošības un sabiedriskās kārtības jomas), būtiski pārdalot arī nodokļu ieņēmumus;

– Nepieciešams funkcionālais audits valsts pārvaldei, tā rezultātā – atteikšanās no nevajadzīgām funkcijām, jāsamazina ministriju, aģentūru skaits un valsts pārvalde kopumā.

Vienota sabiedrība

Mūsu galvenajai problēmai – grimšanai nabadzībā un sociālās spriedzes pieaugumam – nav tautības vai valodas īpašību. Bet daudzie politiskie spēki, kuri pārstāv gan latviešu intereses, gan nacionālo mazākumtautību intereses, turpina uzsvērt nacionālos un vēstures jautājumus, izvairoties risināt sociālās un ekonomiskās problēmas.

Šajos apstākļos “Saskaņas centrs” aicinās citus politiskos spēkus visu uzmanību veltīt augstākminēto uzdevumu risināšanai un neslēpt savus nodomus un kompetenci minētajās jomās aiz diskusijām par strīdīgiem vēstures jautājumiem.

Mēs ierosinām līdz 11. Saeimas pilnvaru termiņa beigām noteikt moratoriju jebkādām likumdošanas iniciatīvām, kas attiektos uz izmaiņām nacionāli un vēsturiski jūtīgos jautājumos. Partijām, kas paraksta valdības deklarāciju, jāapņemas ievērot un aizsargāt Satversmi tās pašreizējā veidā.

 

 

**

Politiskās partijas VIENOTĪBA
Latvijas Republikas 11. Saeimas vēlēšanu programma

 

Apzinoties atbildību tautas priekšā, mēs apņemamies:

izmantot vēlētāju doto mandātu godīgas un atbildīgas politikas īstenošanai;
veidot Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kurā sabiedrība ir izglītota, vesela un droša par nākotni;
* stiprināt Latvijas neatkarību, turpinot dziļāku integrāciju ES un NATO;
īstenot drošas pārmaiņas, kas būtu vērstas uz stabilu attīstību, Latvijas valsts izaugsmi un sabiedrības labklājību;
novērst oligarhu un naudas ietekmi uz lēmējvaru, izpildvaru un tiesu varu;
*atbalstīt Valdi Dombrovski kā Latvijas Ministru prezidentu;
* pieņemot 2012. gada budžetu, pabeigt starptautiskā aizdevuma programmu;
* ieviest eiro 2014. gadā;
* ievērot stingru fiskālo disciplīnu;
* pakāpeniski veidot valsts budžeta uzkrājumus;
* ieturēt nemainīgu nodokļu politiku, pakāpeniski samazinot nodokļu slogu darbaspēkam;
* nodrošināt konkurētspējīgas izglītības, kvalitatīvas veselības aprūpes un taisnīga sociālā atbalsta pieejamību;
* veicināt eksportu, kā arī ražojošās un pakalpojumu industrijas, radot Latvijā jaunas darba vietas;
* celt Latvijas starptautisko konkurētspēju un izveidot ražošanas attīstībai un investīcijām pievilcīgākos apstākļus Baltijas  valstīs;
* nodrošināt pastāvīgu Latvijas autoceļu un citu transporta līniju attīstību;
* panākt zemāko bezdarba līmeni Baltijā;
* veicināt emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos mājās;
* nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju cienīgām vecumdienām;
* izveidot Attīstības banku ražošanas atbalstam;
* panākt taisnīgāku ES tiešo maksājumu sadali Latvijas zemniekiem un nemainīgu Kohēzijas fonda finansējumu Latvijai;
* nodrošināt pārdomātu Latvijas mežu bagātības izmantošanu un atjaunošanu;
* rūpēties par Latvijas enerģētiskās neatkarības nostiprināšanu, veicinot vietējo resursu izmantošanu;
* uzlabot valsts pārvaldību, sasniedzot ES valstu vidējos efektivitātes rādītājus;
* ieviest elektronisku autentifikācijas sistēmu iedzīvotāju sadarbībai ar valsti internetā;
* panākt, lai visas izziņas, atļaujas un atbildes no valsts iestādēm būtu saņemamas elektroniski;
* strādājošo vecāku bērniem nodrošināt bērnudārzu no 2 gadu vecuma;
* modernizēt profesionālās izglītības iestādes, izveidojot profesionālās izglītības centrus visās svarīgākajās ražošanas  nozarēs;
* palielināt skolu autonomiju un atbildību par mācību programmas īstenošanu un finansējuma izlietojumu;
* no 2013. gada ieviest obligātu vidējo izglītību;
* uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, nodrošinot pilnīgu valsts budžeta finansējumu klātienes studentiem ražošanas  attīstībai svarīgajās specialitātēs;
* pielāgot izglītības sistēmu tautsaimniecības attīstības vajadzībām;
* sekmēt zinātnes sasniegumu un inovāciju pārnesi tautsaimniecībā;
* atjaunot finansējumu Valsts kultūrkapitāla fondam un profesionālajai mākslai;
* pabeigt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecību un Okupācijas muzeja rekonstrukciju;
* nostiprināt kopienu centrus – bibliotēkas un kultūras namus visā Latvijā;
* veicināt veselīgu dzīvesveidu;
* par sporta jomas prioritāti noteikt bērnu un jauniešu sportu;
* noteikt videi draudzīgu un „zaļu“ domāšanu par Latvijas tēla būtisku sastāvdaļu;
* rūpēties par cilvēku vienlīdzību valsts un likuma priekšā, neatkarīgi no to etniskās piederības, mantiskā stāvokļa vai seksuālās orientācijas;
* rūpēties par Latvijas cilvēkresursu atjaunošanu un ģimenes atbalsta politiku.

Mēs valdībā sadarbosimies ar tiem politiskajiem spēkiem, kuri atbalsta tiesiskuma nostiprināšanu un skaidri atzīst Latvijas valsts pamatus, tai skaitā Latvijas valstiskuma nepārtrauktību, okupāciju prettiesiskumu un latviešu valodu kā vienīgo valsts un oficiālo valodu.

Mēs atbildam par Latviju visi kopā, jo Latvijas nākotne ir tās cilvēku vienotībā – sākot ar spēju vienoties valsts politikas veidotājiem un sabiedrībai, īstenojot godīgu, taisnīgu, inteliģentu, eiropeisku, demokrātisku un atvērtu politiku, kurā darbi atbilst vārdiem. Mūsu spēks ir vienotībā.

 

 

**

Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
11. SAEIMAS PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

Nodrošināt, lai latvieši Latvijā justos kā savas tautas mājās – latviskā un taisnīgā vidē, drošībā un labklājībā. Tas ir mērķis, kas licis divām nacionālām partijām – „Visu Latvijai!” un TB/LNNK izveidot Nacionālo apvienību.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš atbalsta šo mērķi, ir mūsējais neatkarīgi no tautības.

Atšķiramies

 • Nacionālā apvienība (NA) ir vienīgais Saeimā pārstāvētais spēks, kas stingri aizstāv Latvijas pilsoņu un latviešu intereses, kā arī nepieļauj Kremļa partneru atrašanos Latvijas valdībā;
 • NA vienīgajai kopš iepriekšējām vēlēšanām pilsoņu atbalsts aug;
 • NA vienīgā Saeimā neizmanto balsošanu ar paceltiem īkšķiem un krāsainām kartītēm. NA savu deputātu personīgajai pārliecībai un sirdsapziņai neuzspiež obligātos balsojumus;
 • NA ir stabila un paredzama partija, jo saglabā uzskatus un darbojas skaidri saprotamas idejas vārdā.


Paveiktais

Uzskatām, ka partijām nākotnes solījumi jāsāk ar atskaiti par paveikto. Pat strādājot 10. Saeimas opozīcijā un ar nelielu pārstāvniecību, esam īstenojuši daudzus programmā iekļautos uzdevumus. Pieminēsim vien dažas uzvaras:

 • panācām, ka pašvaldībām vienlīdzīgi jāsadala līdzekļi visām ģimenēm, kas vēlas izmantot bērnudārza pakalpojumus;
 • esam panākuši, ka Saeimā beidzot izveidoja Demogrāfijas politikas apakškomisiju, lai lemtu par dzimstības veicināšanas, latviešu repatriācijas un mirstības samazināšanas jautājumiem;
 • panācām, ka par Valsts valodas likuma pārkāpumiem turpmāk būs jāmaksā bargāka soda nauda, savukārt Saeimas kārtības rullī iestrādāta kārtība valsts valodas nepratēju izslēgšanai no deputātu sastāva;
 • panācām, ka jau vairākos lasījumos apstiprināts aizliegums nepamatoti pieprasīt krievu valodas zināšanas darba meklētājiem, lai samazinātu latviešu diskrimināciju;
 • nodrošinājām, ka nacionālās karavīru, partizānu un politiski represēto organizācijas saņems lielāku finansiālo atbalstu.

Principi un uzdevumi, par ko iestāsimies nākamajā Saeimā

LATVISKA VALSTS

 • Bērnudārzu un skolu pakāpeniska pāreja uz mācībām latviešu valodā. Skolās – valstiskās apziņas un nacionālās pašapziņas audzināšana. Iespējas Latgales reģionā visās skolās apgūt latgaliešu rakstu valodu un izmantot to saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm Latgalē.
 • Mazākumtautībām savas tautas vēstures un kultūras apgūšana dzimtajā valodā.
 • Valsts bagātību atgūšana un saglabāšana Latvijas pilsoņiem. Pirmais solis – atcelt uzturēšanās atļauju piešķiršanu par nekustamā īpašuma iegādi.
 • Noteikt kriminālatbildību par Latvijas okupācijas fakta noliegšanu un okupācijas režīmu slavināšanu.

TAISNĪGA VALSTS

 • Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar augstu ienākumu slieksni paaugstinātajai likmei. Augstāki nodokļi nekustamo īpašumu spekulantiem.
 • Esošās pensiju sistēmas nosargāšana. Nepieļaut mazo un vidējo pensiju samazināšanu. Nākotnē – pensiju apjoms atkarīgs ne tikai no paša, bet arī bērnu samaksātajiem nodokļiem.
 • Materiāls stimuls uzņēmējiem, kuri nodarbina praktikantus un bezdarbniekus.

DROŠA VALSTS

 • Tautas vēlēts prezidents ar lielāku atbildību un pilnvarām.
 • Atbalsts jaunsargu organizācijas attīstībai, zemessardzes stiprināšana, studentu iespējas apgūt militāro apmācību.
 • Naudas varas un ārvalstu iespaida mazināšana politikā. Iespējami zemi priekšvēlēšanu tēriņu griesti. Atbalsts vietējiem plašsaziņas līdzekļiem.

PILSOŅU LABKLĀJĪBA

 • Mūsdienīga, uz personības attīstību vērsta izglītības sistēma, kas nodrošinātu Latvijas atgriešanos uz izaugsmes, panākumu un pašapziņas takas.
 • Valsts un Eiropas atbalsts mērķtiecīgi tiek virzīts ražošanas veicināšanai Latvijas reģionos.
 • Atbalsts zaļajai ekonomikai kā nozīmīgam virzienam Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Svarīgs uzdevums – izstrādāt zaļās ekonomikas likumu.
 

Pilsoņu labklājība, arī drošība, taisnīgums un latviskums nav pilnvērtīgi nodrošināmi, ja turpināsies tautas izceļošana un izmiršana.

Tāpēc īpaši izceļams uzdevums ir demogrāfiskā stāvokļa uzlabošana. Valsts vadītāju politiskai rīcībai jābūt saskaņā ar šo virsuzdevumu.

Lai palielinātu latviešu skaitu savā valstī, ir jāizmanto visi paņēmieni – ekonomiskie līdzekļi, praktisko priekšrocību radīšana, kā arī sabiedrības vērtību sistēmas maiņa.

 

 

**

 

 

Vai Tu Izdarīji Izvēli ?

Padalies ar citiem savā izvēlē…un ja nav slinkums pamato…

 

PAPILDINU…03. septembris 2011.g.

 

Sekoju līdzi  Jūsu  AKTIVITĀTĒM …šeit komentāros. ( izsakoties par partiju programmām un atsevišķu politiķu solījumiem. )

Jūs  dalījaties ar mani savās domās un dzīves pieredzē, daudzas no jūsu domām ir redzamas komentāros , dažas redzēt nevar , jo tika pielietota nepieņemama leksika par vienu vai otru partiju vai deputātu.

Viss tiks apkopots un izdarīts gala lielais secinājums, domājams, tā tuvāk vēlēšanām 13-14 septembrī.

SECINĀJUMI :

2011.08.13.

 

Kā jau solīju veidoju  secinājumu topu par 11.saeimas kandidātiem no jūsu  komentāriem  un mūsu  interneta vietnes autoru subjektīvajām un objektīvajam pārdomu virtenēm.

Kas pārsteidza…ļoti daudz nepieklājīgi rupju komentāru, kas saprotamu iemeslu dēļ šeit nav redzami. Rupji tiek pieminētas partijas un politiķi.

Kāpēc ?

Domājam, ka vienai lielai sabiedrības daļai šī demokrātijas liekulības spēlīte vēlēšanās  ir apnikusi, jo gaismu tuneļa galā tā arī visos šajos  divdesmit brīvās ekonomikas (izzagšanas ekonomikas) gados vēl neredz … tāda blāva solījumu migla un nekas vairāk.

Rodas  pēkšņa apskaidrība par  deja vu (Déjà vu )sajūtu un pie tam nenovēršamu …tas viss taču jau ir bijis !

Jā, nekas oriģināls un jauns šajās 11.saemas vēlēšanās nebūs…ja nu vienīgi Prezidenta “rīkojuma nr. 2″, kā V. Freibergas „domakla zobens” ir izjaucis dažas  iecerētas štelles un mierīgu pasēdēšanu saeimā.

Tāpēc jau ir tāds sasteigts ar samulsuma pērlēm bārstīts priekšvēlēšanu solījumu bums. Neatceros, kas to teica, bet šādu frāzi dzirdēju pirms desmitās saeimas vēlēšanām…

Jāizvēlas labākais no visiem ļaunumiem…

To tad arī mēģināsim savas kompetences ietvaros arī izdarīt. Sāksim pilnīgi no otra gala vai kas ar ko visticamāk „sačuposies”  koalīcijā un mēģinās veidot rīcībspējīgu valdību.

Esošās valdības partijas (ZZS+ Vienotība) vai krieviski – oligarhiskā un haotiskā koalīcija (ZZS+SC). Vēl jau ir iespējama kombinācija (Vienotība+ZRP+ „Visu Latvijai!” un TB/LNNK), kaut arī mazs ticams.

Mums nav iemesla priecāties par savu mājas darbu… saeimas atlaišanu, ja mēs neizdarīsim secinājumus  un atbalstīsim nepupulāru  koalīcijas variantu ar (SC).  Tomēr, grozi kā gribi (SC ) ir tas spēks, kas pēc prognozēm iegūs vislielāko balsu skaitu.

Nav jau arī brīnums, jo krievvalodīgie un bijušie partijnieki no latviešu elektorāta ir vienoti un balso par savu  krievisko partiju Saskaņas Centru. Ja gribam divvalodību Latvijā, tad (SC) ir pareizā izvēle.

Vēl ir pieņēmums, ka (SC) var negribēt draudzēties ar (ZRP), kā nepieredzējušu un jaunu partiju, jo diemžēl rodas sajūta, ka viņi alkst iekļūt Saeimā, lāga nezinot… ko tur darīt un ko pārstāvēt.(subjektīvs vērtējums un daļēji pareizs)

Un tagad teikums , kas daudziem nepatiks…

Mēs par Zatlera Reformu Partiju (ZRP) … pat neskatoties uz to, ka viņi neizslēdz sadarbību ar (SC).

Vienotība, ZZS, un vēl kāda piekabīte balsu skaitam saeimā… mūs vairāk nepārliecina. Viņiem bija iespēja.  Nav rezultāta viņu darbībā… Latvija ir viena no pēdējām vietām Eiropā un Baltijas valstu starpā. No Latvijas… tās pilsoņi burtiski mūk.

Kur šeit pārvaldība, kā labam saimniekam pienāktos ?

Kā skumja  doma skan anekdote :

Fliks ir vienīgais, kas reāli cīnās PRET Latvijas iedzīvotāju aizbraukšanu …atceļot „airBaltic” lidojumus. Skumja anekdote….

Komentāros lielākais vairākums ir par nacionālo bloku un ZRP. Par (SC) labus vārdus komentāros nesaskatījām. To arī var saprast. Parakstu vākšana par divvalodību Latvijā un slēptais ( SC ) atbalsts  divvalodībai par visiem  100% … nevar noskaņot latviešus balsot par partiju, kas grib uzspiest Latvijā svešas zemes valodu.

Svarīgākā  cilvēku pieminētā doma  komentāros… partiju solījums nodrošināt iedzīvotāju cilvēka cienīgu izdzīvošanu un garantiju  ģimenes normālai eksistencei.

Vēlētajiem daudz būtiskāk ir zināt, par ko deputāti iestāsies un kādus risinājumus piedāvās konkrētās nozarēs un jomās un problēmsituācijās, un par to arī būtu jādomā darot izvēli par ko balsot.

Ja par Zatleru un viņa (ZRP) tad Padomju gados V. Zatlers nebija PSKP biedrs. Trešās atmodas laikā viņš aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontē, no 1988. līdz 1989. gadam bija tās Domes loceklis. Vēlāk politikā nav darbojies līdz ievēlēšanai par Valsts prezidentu. 1998. gadā, kad Andris Šķēle dibināja Tautas partiju, V. Zatlers izteica tai atbalstu, tomēr partijā neiestājās.

Ko es nevarētu teikt par citu partiju līderiem… vai nu zaglīga pagātne(oligarhs), vai pakalpiņa karjera komunistiskās partijas rindās, kas kā zināms ir visu mūsu bēdu pamats pagājušā gadsimta vēsturē…

Balsojam par (ZRP) …dosim iespēju pierādīt viņiem savu solīto varēšanu pārvaldīt Latviju, kā kārtīgiem saimniekiem pienāktos.

p.s Tas nav reklāmraksts un neviens to nav pasūtījis.

Ir viedokļi:

 1. Dāvis Viļums says:

  Interesanta situācija, ir ievietota Šlesera reformu partija LPP/LC kurai pēc reitingiem ir 1.2% vēlētāju atbalsts bet savukārt partija, kurai aptuveni 12% vēlētāju atbalsts tiek vnk ignorēta un neiekļauta.

  Paldies par objektivitāti.

 2. Dāvis Viļums says:

  Atvainojos, laikam biju neuzmanīgs. Viss kārtībā 🙂

 3. Pensis(bišķi strādā) says:

  Visas partijas kādu teikumu veltījušas pensiju tematikai, solītais pārsvarā bijis vispārīgs un nekonkrēts. Neviena no partijām nav ņēmusi vērā tās prasības, ko pensionāri regulāri izteikuši, gan klusi raudam, gan skaļi kliedzam !

  Sociāldemokrātu prasība nodrošināt, lai mazākās pensijas Latvijā būtu minimālās darba algas apmērā, bet, lemjot par būtiskākām izmaiņām pensiju sistēmā, tiktu rīkoti referendumi.

  Savukārt Nacionālā apvienība aicināja pensijas rēķināt, ņemot vērā ne tikai paša topošā pensionāra, bet arī viņa bērnu maksāto nodokli sociālajā budžetā.

  Toties “Vienotības” pro-
grammā uzsvērts, ka strādājošo vecāku bērniem tiks nodrošināta vieta pirmsskolas ie
stādē.
  Vai pēc šādiem vārdiem jāsaprot, ka vecākiem, kuri ir bez darba, šis pakalpojums būs liegts?

  Šlesera reformu partijas LPP/”LC” solījums padarīt Latviju par Eiropas ekonomikas tīģeri pensionāru auditorijā, man sanāca smiekli.

  KO MĒS PENŠI PIEPRASĀM !

  Pārskatīt pensiju aprēķināšanas normas, kas noved pie neadekvāti lielas (līdz 100 reizēm) starpības, kā arī būtiskām atšķirībām aprēķinātajām pensijām par līdzvērtīgiem darba periodiem;

  Atjaunot pensiju indeksāciju, ņemot vērā pirmās nepieciešamības preču, medikamentu, veselības un sadzīves pakalpojumu sadārdzinājumu;

  Sociālā nodrošinājuma pabalstu no 45 latiem palielināt līdz 65 latiem, tādējādi radot bāzi minimālo pensiju palielināšanai;

  Palielināt ar ienākuma nodokli neapliekamo minimumu pensijām no pašreizējiem 165 latiem līdz minimālās darba algas līmenim 200 latiem;

  Nepieļaut piešķirto piemaksu samazināšanu vai atcelšanu;

  Pakāpeniski ieviest valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu.

  VISI KAS LASA MŪSU PRASĪBAS… ATCERIES
  Mēs vecuma un slimību dēļ nevaram aizbraukt , mēs stradāt arī vairs neesam spējīgi…vecums , slimības. Saprotiet taču to vienreiz !

 4. Jānis says:

  Interesanti, ka ZRP ir ņemta nevis 4000 zīmju programma, bet izvilkums no mājas lapas zem nosaukumiem “principi” un “vīzija”.
  Kā jau izteicās iepriekšējais komentētājs – paldies par objektivitāti.

 5. laimisk says:

  Jāni ir izlabots… ZRP ir ievietota ar 4000 zīmju programmas izklāstu…

 6. karlis says:

  Latvieti atceries !
  Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, un nekādi citādi.
  Tāpēc, balso ar smadzenēm .
  Nedod dievs vēlreiz ievēlēt ZZS ra viņu viltnieku Lembergu.

 7. Jānis says:

  Liels paldies.

  Līdz ar to autora komentārs par vārnu kļūst diezgan nevajadzīgs, jo redzam, ka tiek piedāvātas konkrētas izmaiņas, un, ja sāk lasīt pilno programmu, tad var arī iepazīties kā tas tiks veikts/izpaudīsies.

 8. laimisk says:

  Zini var jau sarunāt un pie vārnas pieķeksēt …nu piemēram SC… man viņi nemaz neliekas simpātiski viena iemesla dēļ….
  Sadarbība un vienošanās ar Putina partiju, ja… nebūtu tas …man pret krieviem it kā nekas īpaši slikts sakāms nebūtu.
  Es runāju par krieviem…nevis par URBANOVIČA kungu.

 9. maija says:

  Šefs lūdza teikt savu vārdiņu šaja lielajā šurum – burumā.
  Tas, kas iedos man vietu sīkajam dārzinā- tas būs labais.
  Cik noprotu visi tik sola, bet darītāju nav.
  Es , kā jaunā māmiņa par Dzintaru.
  Tēvzemei un Brīvībai/LNNK

 10. sana says:

  Maija teikusi savu sakāmo, es arī varu nolikt kluci uz visu to solītāju galda. Bļāviens, tas no manas puses ir tas maigākais vārds , ko varu attiecināt visai mūsu politiskajai “elitei”.
  Ejiet tak visi ar svam programuļkām dir…t , man vairs nav interese šeit (Latvija) tēlot stulbo aitu un blēt līdzi dziesmiņu :
  PACIETIES, pacieties.
  ES gribu braukt prom pie drauga. Varbūt stulbi no manas puses, bet tā ir.
  Atvainojos par sasāpējušos rupjību dvēselē.

 11. piter says:

  Nu ko,,,, nav man 16 gadu , lai kaut kur skrietu vai bļautu par lielo dzīves netaisnību uz šīs saules. Dzīvojis esmu tajās ārzemēs un secinajums ir viens ;
  1. Neviens Tev neko bez darba nedos.
  2. Par savām tiesībām ir jācīnas.
  3. Cīnīties var arī Latvijā.
  Nav nekur tik labi, kā mājās, es balsošu par Vienotību, jo ceru, ka viņi labos savas kļūdas.

 12. Madracis says:

  Nu ko, varu tikai uzgavilēt komentētājam Piter “es balsošu par Vienotību, jo ceru, ka viņi labos savas kļūdas.” :))
  Es gan balsošu par VL-TB/LNNK, jo viņiem ir tikai pareizas rīcības, kuras nav nepieciešams labot.

 13. liepaja says:

  Noskatījos video par ZZS un ieraudzīju Sesks viltīgo ģīmi. Kas nezina Uldis Sesks ir Liepājas domes galv.sesks.
  Tātadiņ,es ar joni pa viņķeli un prom no šī partij.

 14. king says:

  Par ZRF

 15. Ticis says:

  Katrā politiskajā spēkā var atrast normālus cilvēkus. Ļoti žēl, ka nevar balsot par atsevišķām personālijām, bet jāizvēlas kāda konkrēta partija, jo tad es zinātu no kā prasīt atbildību par kādu man nesaprotamu pieņemtu lēmumu.

 16. pamuļķis says:

  Tauta, es un Tu esam tačur nobalsojuši par Saeimas atlaišanu, tas nozīmē, ka ir atlaisti no darba konkrēti deputāti, Ja mums nepatīk kā viņi strādā, mēs tos atlaidām. Tad kāpēc viņi atkal kandidē uz to pašu vietu, no kuras mēs tikko atbrīvojām.
  Cik lielam jābūt medus kalnam Saeimā, lai pazaudētu pēdējās kauna paliekas un ietu kandidēt atkal par iekļūšanu izredzēto kārtā ?
  Apsurds….

 17. ticis says:

  “Ja var ciniski un nihilistiski darboties ar augstākajām instancēm, piemēram, prezidenta vēlēšanas(SC), vai apsūdzētu cilvēku virzīt par galveno spēku ( ZZS), tad es nezinu, ko tauta sagaida. Es skatos uz tiem, kas vēl nav pierādījuši, ka neko valsts labā nevar izdarīt,(ZRP)» – tā mācītājs Cālītis un viņam var piekrist.
  Garīdzniecība par Zatlera Reformu Partiju.

 18. apollo says:

  Iemācieties beidzot pārvaldīt savu valsti. Citādi citi to pārvaldīs, un jūs atkal būsiet kalpi un slauksiet govis,» teic Krištopāns, norādot, ka gadījumā,
  ja varu pārņems «Saskaņas centrs», tad latvieši pie varas vairs netiks

 19. derēs says:

  No 1.septembra darbu sāk Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) diennakts uzziņu tālrunis par 11.Saeimas vēlēšanām, un tā numurs ir…
  67049999

  Tālruņa operatori atbildēs arī uz vēlētāju jautājumiem par 11.Saeimas vēlēšanu kārtību un nosacījumiem. Ja kādi jautājumi nebūs tālruņa datu bāzē, zvanītāja jautājums tiks piereģistrēts, atbilde uz jautājumu noskaidrota un klientam tiks atzvanīts

 20. re says:

  Jābalso tā lai pie varas tiktu partija , kurai nebūtu jāņem koalīcijā oligarhu partijas (ZZS, LPP/LC vai SC), tad, protams, var kaut kas sanākt.

 21. jejej says:

  Vai tiešām vēlētāji neredz, ka vēlot JEBKURU politisko partiju rezultāts ir bijis vienāds.
  Nekādu izmaiņu uz labo pusi!
  Vai tiešām ir vajadzīgas speciālas zināšanas un speciāla saprašana, lai neredzētu, ka VISI deputāti ievēlēti aizmirst par solīto un pievēršas tikai un vienīgi savām interesēm, joneviens no viņiem nav sajozis jostu, kā piedāvā vēlētājiem !!!
  Kādam gan jābūt prāta aptumsumam, lai brīvprātīgi ietu uz vēlēšanu iecirkņiem un brīvprātīgi ievēlētu valdīšanai cilvēkus, kuri gadu desmitiem to nemaz netaisās darīt?
  Tauta attopies,
  a) padzīt saemu uz visiem laikiem.
  b) Viens Tautas vēlēts prezidents,
  c) Nozaru ministrijas,
  d) Kurzemes, Vidzemes, Latgales,Zemgales vēlēta dome ar priekšēdi.
  Viss pietiek.

 22. vērtēju says:

  Krievi sāk apspiest latviešu partijas….
  SC līderis Nils Ušakovs pārliecināti paziņoja, ka plāno Kurzemē iegūt par vienu mandātu vairāk nekā iepriekšējo reizi, proti – cer uz trim vietām Saeimā.

  Savukārt par apvienības panākumiem Liepājā Ušakovs ir vēl vairāk pārliecināts, cerot, ka sakaņieši “uzvarēs un ieņems pirmo vietu”, jo desmit kandidāti, kas iekļauti SC Kurzemes sarakstā, nāk no Liepājas.

  Savukārt Agešins pauda viedokli, ka saskaņiešu Kurzemes saraksts ir “izcils un perfekts”, jo, atšķirībā no citu partiju sarakstiem, kuros ir milzīgs skaits rīdzinieku, no sešpadsmit kandidātiem četrpadsmit esot kurzemnieki.

  Būs jāsāk Liepājā ielu uzrakstu plāksnes mainīt …divās valodās krievu un latviešu.

  Neapvienotās kūtrās latv partijas zaudēs, jo latvieši velk deķīti katrs uz savu pusi, bet krievi saliedēti cīņā par savu mērķi >>>>>> Latvija … Krievijas guberņa.

 23. modrība says:

  «Nekā personīga» sestdien izdevies iekļūt sapulcē, kur profesionāli kampaņu rīkotāji no Krievijas pamāca Daugavpils jauniešus, kā zvejot latviešu balsis par labu «Saskaņas centram» (SC).

  Šādas aģitbrigādes SC veido arī citās lielajās pilsētās – Rīgā un Jūrmalā, kur pie varas ir SC. Tur jau notikušas līdzīgas sanāksmes ar Krievijas konsultantiem. SC tuvākajā laikā esot arī ieplānojis rīkot vairākus spontānus piketus, kuros pulcēsies partijas aktīvisti. Un šķiet, ka pirmo reizi tik dāsnu organizatorisku palīdzību šai partijai sniedz «Vienotā Krievija», ar kuru tai noslēgts sadarbības līgums.

  LAIKS APVIENOT LATVIJAS SPĒKUS,…IZVELAMIES VIENU LATVISKU PARTIJU !
  NEATDODAM BALSIS PA TUKŠO !
  BALSOJAM PAR TIEM, KAS VEL NAV BIJUŠI PIE STŪRES… (ZRP)

 24. ooooo says:

  Rīgas mērs Nils Ušakovs (SC) piedalīsies 9.maija pasākumos arī tad, ja pēc ārkārtas vēlēšanām kļūs par Ministru prezidentu, intervijā laikrakstam “Diena” atzinis mērs.

 25. xzxzxzx says:

  Starp 11.Saeimas deputātu kandidātiem lielākā parādniece ir Jūrmalas pilsētas domes deputāte un SIA “Man-Tess” finanšu analītiķe Marija Vorobjova (LPP/LC), kuras parādsaistības ir 944 899 lati,

  Pārējie…Ainis Dābols (ZRP), kura parādsaistības ir sasniegušas 712 110 latus, Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) – 614 311 lati, Valdis Liepiņš (ZRP) – 564 295 lati, Gatis Sprūds (VL-TB/LNNK) – 402 263 lati, Edmunds Sprūdžs (ZRP) – 329 977 lati, Ivars Zariņš (SC) – 182 026 lati, Rihards Eigims (ZZS) – 178 000 latu, Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) – 140 455 lati, Jānis Reirs (V) – 137 398 lati.

  Vjačeslava Dombrovska (ZRP) parādsaistības ir 130 000 latu, Alda Cimoškas (V) – 126 394 lati, Nadeždas Galkinas (LPP/LC) – 117 430 lati, Ilmas Čepānes (V) – 85 553 lati, Ilzes Verginas (V) – 84 448 lati, Ivetas Grigules (ZZS) – 81 496 lati, Vitālija Orlova (SC) – 80 657 lati, Edgara Tavara (ZZS) – 72 954 lati, Viktora Makarova (ZRP) – 72 312 lati, Dzintara Jaundžeikara (LPP/LC) – 70 000 latu.

 26. laimisk says:

  Saskaņas Centrs Liepājā rupji pārkāpj savas pirmsvēlēšanu aģitācijas noteikumus.

 27. izvēle says:

  Dariet ko gribat, bet vienreiz taču attopieties. Uz 11.saeimu kandidē tie paši, ko jau esam atlaiduši. Tatad jāvel jauni neapķēzijušies kandidati.
  Balsošu pa Zatlera Reformu Partiju.
  Tas ir jauns spēks, bez oligarhiem un vecajiem bukiem, kas mūs smaidīdami visu laiku apzog un piekāššššš !

  Teiksiet, ka ir kļūdas Zatleram, ko viņš darīja visu laiku utt.
  Jā, ir viņam ko pārmest, jā ir ko pārmest viņu premjeram Sprūdžam, bet mīļie cilvēki….viņus ievēlot …viņiem būs jāparāda , ka tiešām ir jauns un perspektīvs spēks Latvijas atjaunošanai. Tātad centīsies un strādās.

  Sliktak nebūs par līdzšinējiem….uz garantiju, bet ir simtiem iemeslu lai teiktu, ka būs labāk.
  ES PAR ZRF.

 28. izvēle says:

  Ko jums ir devuši ZZS, ko vienotība…pensiju nogriešanu un nodokļu pielikumus, galvenais tie meli , tūlīt pēc 10. saimeas vēlēšanām Vienotība ar ZZS nepildīja nevienu solījumu. NETICI VIŅIEM PIEKĀSĪS.!!!

 29. LP says:

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (“Vienotība”) nesola, ka valsts jau nākamgad spēs indeksēt pensijas, tomēr, izskatot iespējamos budžeta grozījumus, pie šī jautājuma varētu atgriezties.

  Neticiet Vienotībai !!!

 30. laimisk says:

  Vēlējiet par ZZS un miziņas jums tiks, ja man kas atliks, hi hi hi

 31. ww says:

  Par Zatleru.

 32. ieva says:

  ES mudinu – iet balsot, neizniekot savu balsi sīkpartijās, balsot par latviskām partijām un godprātīgiem cilvēkiem, un svarīgākais, pirms vēlēšanām nest šo vēsti citiem.

  Tas viss ir daļa no mūsu sapņu Latvijas.

  Grāmatu “Pasaka par Latviju” vari lejuplādēt šeit >>>

 33. Ieva says:

  Nevaru izlemt starp saskaņas centru un ZRP,jo visi pārējie jau noriebušies

 34. latvietis says:

  Ja runā latviski un tās ir tavas mājas (Latvija) tad par ZRP (Zatleru) viennozīmīgi. SC (sakaņas Centrs) man iegrieza, kad pateica Ušakovs,- 9.maiju viņš ies svinēt pie “atbrīvotāju” pieminekļa , bet latvieši lai iet uz kapiem savējos pieminēt .Nevis pie Brīvības pieminekļa. It kā jau nav traģēdija, bet man tas bija par daudz.

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saglabājiet manu vārdu, e-pastu un tīmekļa vietni šajā pārlūkprogrammā, kad es nākamreiz komentēšu.